НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава со Ирена Ѓоргиевскa, Фонд за иновации и технолошки развој – Тематска група “ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ“

Проектот е имплементиран од: