НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Интервју со Станка Мартиновска-сопственик на “Мани консалтинг“ – Работна група “ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ“

Проектот е имплементиран од: