НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ФОРУМ „Дигитална трансформација и нови можности за женско претприемништво – Охридеја Ѓорговска – Министерство за информатичко општество и администрација

ФОРУМ „Дигитална трансформација и нови можности за женско претприемништво – Охридеја Ѓорговска – Министерство за информатичко општество и администрација

Проектот е имплементиран од: