НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава од Aна Плетварец, Извиднички одред “Феникс“-Тематска група “Пристап до финансии“

Проектот е имплементиран од: