НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава од Валентина Дисоска, претседателка на Национална платформа за женско претприемништво – Секторска група “Дигитализација“

Изјава од Валентина Дисоска, претседателка на Национална платформа за женско претприемништво – Секторска група “Дигитализација“

 

Проектот е имплементиран од: