НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава од Гордана Мишевска, менаџер на едукативен центар – Секторска група “Дигитализација“

Изјава од Гордана Мишевска, менаџер на едукативен центар – Секторска група “Дигитализација“

https://youtu.be/v20p5-vTHgQ

 

Проектот е имплементиран од: