НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава од Гордана Мишевска, менаџер на едукативен центар – Секторска група “Дигитализација“

Проектот е имплементиран од: