НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава од Надица Јосифовски, Министерство за информатичко општество и администрација – Секторска група “Дигитализација“

Изјава од Надица Јосифовски, Министерство за информатичко општество и администрација – Секторска група “Дигитализација“

 

Проектот е имплементиран од: