НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава од Татјана Гогоска, менаџер за комуникации на НПЖП – Секторска група “Дигитализација“

Проектот е имплементиран од: