НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Интервју со Бојана Прошевиќ, професор во средно училиште – Секторска група “Дигитализација“

Интервју со Бојана Прошевиќ, професор во средно училиште – Секторска група “Дигитализација“

 

Проектот е имплементиран од: