НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Интервју со Викторија Јордановска, претприемачка – Секторска група “Дигитализација“

Проектот е имплементиран од: