НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Интервју со Марија Ристовска, проектен менаџер во Асоцијација на е-трговија – Секторска група “Дигитализација“

Интервју со Марија Ристовска, проектен менаџер во Асоцијација на е-трговија – Секторска група “Дигитализација“

 

Проектот е имплементиран од: