НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Интервју со Ристе Темјановски, професор на економскиот факултет во Штип – Секторска група “Дигитализација“

Проектот е имплементиран од: