НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава од Флорина Џингова – Форум за дигитална трансформација и нови можности за женско претприемништво

Изјава од Флорина Џингова – Форум за дигитална трансформација и нови можности за женско претприемништво

 

 

 

 

 

Проектот е имплементиран од: