НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава од Флорина Џингова – Форум за дигитална трансформација и нови можности за женско претприемништво

Проектот е имплементиран од: