НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Интервју со Анета Антова Пешева – Форум за дигитална трансформација и нови можности за женско претприемништво

Интервју со Анета Антова Пешева – Форум за дигитална трансформација и нови можности за женско претприемништво

 

 

 

Проектот е имплементиран од: