НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Интервју со Анета Антова Пешева – Форум за дигитална трансформација и нови можности за женско претприемништво

Проектот е имплементиран од: