НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Интервју со Македонка Димитрова – Форум за дигитална трансформација и нови можности за женско претприемништво

Проектот е имплементиран од: