НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Интервју со Македонка Димитрова – Форум за дигитална трансформација и нови можности за женско претприемништво

Интервју со Македонка Димитрова – Форум за дигитална трансформација и нови можности за женско претприемништво

 

 

Проектот е имплементиран од: