НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Ана Плетварац – Амбасадорка од Пелагонискиот плански регион на НПЖП

Ана Плетварац – Амбасадорка од Пелагонискиот плански регион на НПЖП

Ана Плетварац е Амбасадорка на Пелагонискиот плански регион и стана дел од тимот на Националната платформа за женско претприемништво.

Проектот е имплементиран од: