НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Ана Плетварац – Амбасадорка од Пелагонискиот плански регион на НПЖП

Проектот е имплементиран од: