НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Тренинг обуки за политики и лидерство во рамки на НПЖП, наменета за локалните Амбасадорки

Тренинг обуки за политики и лидерство во рамки на НПЖП, наменета за локалните Амбасадорки

По изборот на осумте локални Амбасадорки кои ќе работат на темата женско претприемништво, промоција и развој на локално нив, Националната платформа овие три недели организираше тренинг програма за политики и лидерство. 

·         Програмата ќе биде составена од три компоненти:

1.       Вовед во процесите на јавната политика

2.       Вовед во концептот на лидерство

3.       Вовед во релевантни родови аспекти (вклучувајќи го и родово сензитивното буџетирање).

Тренинг обуките се одржуваат онлајн во деновите – 16, 23 и 30.09.2022 а тренер е Даниела Димитриевска, експерт во оваа област.

Тренинг обуките секако ќе им дадат еден солиден инпут за понатамошната работа на Амбасадорките за поуспешно анимирање на локалната млада популација. 

Проектот е имплементиран од: