НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ЕЛИФ МАМУТИ АМБАСАДОРКА ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН НА НПЖП

ЕЛИФ МАМУТИ АМБАСАДОРКА ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН НА НПЖП

Елиф Мамути, Амбасадорка за Полошкиот плански регион на Националната платформа за женско претприемништво. Своето образование го има завршено на Уиверзитетот Хаџџеттепе воTурција. 

Образованието на странски јазици и вклученоста во многу проекти и овозможило активно да зборува  македонски, турски, албански и англиски јазик.

Како позначајни проекти на кои работела се вбројуваат ангажманот како Психолошки Советник | Гимназија Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu во поериод Февруари 2019 – Јуни 2019, во 2018 била Волентерски Предавач| Здружение на инвалиди на Блискиот Исток (ОДЕД) како и Волонтер  | Здружение за деца со церебрална парализа (СЕРЧЕВ)

ЕЛИФ МАМУТИ  сега работи во секторот за образование на Општина Тетово а ангажманот како соработник во тимот  на Националната платформа за женско претприемништво,  секако е нов предизвик кој ќе ги отвори вратите на многу жени од Полошкиот реон за почеток на свој бизнис или проширување на постоечкиот. Претходното искуство секако ќе и даде повеќе мотивација и енергија да постигне солидни резултати.

 

Проектот е имплементиран од: