НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Финансирање на стартапи

Финансирање на стартапи

Кои се алтернативни форми на финансирање на стартапи?

Бизнис ангел е приватно лице, често со висока нето-вредност и со деловно искуство, кое директно инвестира дел од својот имот во нови и растечки приватни бизниси. Деловните ангели можат да инвестираат поединечно или како дел од синдикат каде што еден ангел обично ја презема главната улога.

Покрај капиталот, инвеститорите ангели обезбедуваат искуство во деловното управување, вештини и контакти за претприемачот.

Искусните ангели исто така знаат дека можеби ќе треба да чекаат за враќање на нивната инвестиција. Затоа, тие можат да бидат добар извор на „паметен и трпелив“ капитал.

Бизнис ангелите играат важна улога во економијата. Во многу земји, тие го сочинуваат вториот по големина извор на надворешно финансирање во новоформираните потфати, по семејството и пријателите. Тие се сè поважни како обезбедувачи на капитал и придонесувачи за економскиот раст и технолошкиот напредок.

 

Инвестициониот (ризичен) капитал (VC) е форма на приватен капитал и вид на финансирање што инвеститорите им го обезбедуваат на компаниите и малите бизниси за кои се верува дека имаат долгорочен потенцијал за раст.

Вложувачкиот капитал генерално доаѓа од добростоечки инвеститори, инвестициски банки и кои било други финансиски институции.

Вложување капитал не секогаш добива парична форма; може да се обезбеди и во форма на техничка или менаџерска експертиза.

Вложување капитал обично се доделува на мали компании со исклучителен потенцијал за раст, или на компании кои пораснале брзо и се чини дека се подготвени да продолжат да растат.

 

Микрофинансирањето е само помала верзија на поголем традиционален банкарски заем.

Тоа е дизајниран за мали бизниси. Банките и другите заемодавачи нудат микрозаеми обично помеѓу 5.000 – 50.000 евра.

 

Групно финансирање (Crowdfunding) значи да се ставите себеси и бизнис идејата на интернет, барајќи од јавноста да направи (мала) лична инвестиција – обично без гарантиран поврат.

Топ платформи за групно финансирање се:

  • Kickstarter – се смета за најпопуларна платформа за групно финансирање.
  • Indiegogo – корисна платформа особено за нови пронајдоци.
  • Fundable – оваа платформа за групно финансирање е дизајнирана главно за мали бизниси.
  • RocketHub – се смета за „социјална мрежа за претприемачи“. Платформата нуди специјализирани кампањи за групно финансирање во случај апликациите да бидат прифатени.
Проектот е имплементиран од: