НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

PARI.MK- ИНТЕРВЈУ | ДИСОСКА: КОМПАНИИТЕ РАКОВОДЕНИ ОД ЖЕНИ ДОЛГОРОЧНО ИМААТ ПОДОБРИ РЕЗУЛТАТИ, НО ЖЕНСКИОТ ТРУД СЕ ДИСКРИМИНИРА

PARI.MK- ИНТЕРВЈУ | ДИСОСКА: КОМПАНИИТЕ РАКОВОДЕНИ ОД ЖЕНИ ДОЛГОРОЧНО ИМААТ ПОДОБРИ РЕЗУЛТАТИ, НО ЖЕНСКИОТ ТРУД СЕ ДИСКРИМИНИРА

Валентина Дисоска врши две значајни функции – претседателка е на Здружението на бизнис-жени и на Националната платформа за женско претприемништво. Во разговорот за Пари, таа вели дека компаниите прават дистинкција помеѓу мажите и жените за својот напредок, сметајќи дека жената поради неплатените и непризнаените работни обврски во фамилијата нема да може да ги извршува доволно добро работните обврски во компанијата. Родовиот јаз во платите постои и според последните истражувања изнесува околу 12 %, што значи дека за исто работно место и за извршување на иста работа жените се помалку платени.

Проектот е имплементиран од: