НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Барање за прибирање на понуди за испорака на локални акции – обуки во 8 плански региони

Барање за прибирање на понуди за испорака на локални акции – обуки во 8 плански региони

Барање за прибирање на понуди за испорака на локални акции – обуки во 8 плански региони

во рамки на проект

„Национална платформа за женско претприемништво (NPWE)“,

кофинансиран од Европската Унија

Скопје, 31.07.2023

 

Инструкции за понудувачи

  1. ВОВЕД

Здружението на бизнис жени со седиште на ул. Христо Татарчев бр. 25, 1/3  1000 Скопје (Нарачател), кое го спроведува проектот „Национална платформа за женско претпримништво (NPWE)“, кофинансиран од Европската Унија, во соработка Фондација за менаџмент и индустриско истражување и Сојуз на Стопански комори на Македонија за спроведување на проектните активности, Ви доставува Барање за прибирање на понуди за испорака на локални акции – обуки во 8 плански региони.

Понудувачот во случај на избор на неговата понуда е должен да обезбеди фактура од Управата за јавни приходи без ДДВ, заради исплата на средства од грант на Европската Унија.

Цел на проектот:

Општа цел: Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за јавна политика и застапување во областа на ЖП со спојување на постојните мрежи во единствена платформа што ќе претставува интерес на жените претприемачи на сите нивоа.

Специфични цели:

  • Градење на национална платформа за ЖП како главен социјален партнер за креирање политики и реформски процеси;
  • Олеснување на структурниот дијалог, вмрежување и консултации меѓу засегнатите страни од ЖП на национално и локално ниво;
  • Подобрување на капацитетите на граѓанските организации за ЖП за политика, застапување и соработка со националните и локалните власти;
  • Промовирање на жени претприемачи како двигатели на промените во јавната политика и (младинско) економско зајакнување поврзани со ЖП;
  • Придонес кон видливоста и опфатот на платформата.

ПОВИКОТ МОЖЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК

Проектот е имплементиран од: