НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2023 – Улогата на националните, регионалните и локалните институции во јакнењето на женското претприемништво

На првиот ден од Самитот 2023, ,,Жени во претприемништвото – Клуч за зајакнување на економијата,, во организација на Националната платформа за женско претприемништво ќе биде одржана Панел дискусија на тема ,,Улогата на националните, регионалните и локалните институции во јакнењето на женското претприемништво,, 

Панелисти ќе бидат:

 

 

 

Г-ѓа Јована Трнечевска – Министерка за труд и социјална политика  

 

 

 

Г-ѓа Душица Перишиќ – Извршен директор на ЗЕЛС (Заедница на единиците на   локалната самоуправа) 
 

Г-ѓа Данела Арсовска – Градоначалник на Град Скопје

 

 
Г-ѓа Весна Ивановиќ – Кастаред – Раководителка на програмската канцеларија на UN Women, Република Северна Македонија 

Г-дин Љупчо Папазов –  Градоначалник на Општина КочаниПроектот е имплементиран од: