НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Стратегија за развој на женско претприемништво во Општина Охрид

Проектот е имплементиран од: