НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ПРИРАЧНИК ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА

ПРИРАЧНИК ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА

Целта на овој документ е да претставува еден вид на прирачник со што се дава упатство за воведување на онлине продажба, односно електроннска трговија.

Во текот на изработката на овој документ се користеа податоци од голем број на студии, анализи кои се јавно достапни.  Се направи и анализа на законите и подзаконските акти кои се оденсуваат на е-трговија. Исто така реализирани се и неколку информативни активности со релевантите чинители и дел од организациите за деловна поддршка и претпријатијата  со цел да се соберат податоци за да се утврди  содржина на прирачникот.

 

Преземете го прирачникот на следниот линк

Проектот е имплементиран од: