НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ПУБЛИКАЦИЈА ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

ПУБЛИКАЦИЈА ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Целта на овој документ е да претставува еден вид на прирачник за пронаоѓање на извори на финансирање кои им стојат на располагање на претпримачите во Република Северна Македонија.

 

Публикацијата може да се преземе на следниот линк

Проектот е имплементиран од: