НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Е-КНИГА „ЖЕНИТЕ РАБОТНИЧКИ КОИ ЈА ПРОМЕНИЈА ИСТОРИЈАТА“

Е-КНИГА „ЖЕНИТЕ РАБОТНИЧКИ КОИ ЈА ПРОМЕНИЈА ИСТОРИЈАТА“

Пристојните услови за работа се суштински за сите работници, но се особено важни за жените. Жените работници со векови се соочуваат со дискриминација и нееднаквост на работното место, а креирањето можности за пристојна работа може да помогне да се решат овие прашања и да се промовира родовата еднаквост.

Пристојните услови за работа, т.е. пристојната работа е дефинирана од страна на Меѓународната организација на трудот (МОТ) како работа што е „продуктивна и обезбедува правичен приход, безбедност на работното место и социјална заштита за семејствата, подобри изгледи за личен развој и социјална интеграција, слобода на луѓето да ги изразат своите грижи, да ги организираат и да учествуваат во одлуките кои влијаат на нивниот живот и еднакви можности и третман за сите жени и мажи“.

 

Електронската книга може да ја преземете на следниот линк

Проектот е имплементиран од: