НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Тематски групи

 

Почитувани,
 
Здружението на бизнис жени, кое го спроведува проектот „Национална платформа за женско претпримништво“, кофинансиран од Европската Унија, во соработка Фондација за менаџмент и индустриско истражување, Сојуз на Стопански комори на Македонија и Национална федерација на фармери за спроведување на проектните активности, објавува Јавен повик за пријавување на членови кои сакаат да учествуваат во тематска група “Политики и програми за женско претприемништво” при Националната платформата за женско претприемништво.
Повеќе информации во врска со тематската група и начинот на аплицирање ќе најдете во јавниот повик, наследниот линк
Проектот е имплементиран од: