НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Blog

Во рамките на проектот „Пристојна работа за жени работнички – Социјално учество и зајакнување” имплементиран од страна на Здружението на бизнис жени  и Фондација за менаџмент и индустриско истражување (МИР)  се организира дводневна обука на тема: ”Пристојна работа за жени работнички” на 25 и 26...

Во денешната работна сила која брзо се развива, потребата од родова еднаквост на работното место е поголема од кога било. Една клучна област е јазот во платите и  преговарачката маса, каде жените ја потврдуваат својата вредност и бараат праведна компензација. Преговарањето за плата е вештина...

Во рамките на проектот „Пристојна работа за жени работнички – Социјално учество и зајакнување” имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување (МИР) и Здружение на бизнис жени се организира дводневна обука на тема: ”Пристојна работа за жени работнички” во Скопје, на 11...

Онлајн форум насловен „Пристојна работа за работнички – европски искуства и добри практики“, што се одржа на 27 март 2024 година, организиран во рамките на проектот „Пристојна работа за жени работнички – Социјално учество и зајакнување , овозможи размена на практики и соработка меѓу засегнатите...

Во рамките на проектот „Пристојна работа за жени работнички – Социјално учество и зајакнување” имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување (МИР) и Здружение на бизнис жени се организира дводневна обука на тема: ”Пристојна работа за жени работнички” во Струмица, на 03...

Во рамките на проектот „Пристојна работа за жени работнички – Социјално учество и зајакнување” имплементиран од страна на Здружението на бизнис жени  и Фондација за менаџмент и индустриско истражување (МИР) и се организира дводневна обука на тема: ”Пристојна работа за жени работнички” во Битола, на...

Во рамките на проектот „Пристојна работа за жени работнички – Социјално учество и зајакнување” имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување (МИР) и Здружение на бизнис жени се организира онлајн форум „Пристојна работа за жени работнички – европски искуства и добри практики”. Проектот...

Во рамките на проектот „Пристојна работа за жени работнички – Социјално учество и зајакнување” имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување (МИР) и Здружение на бизнис жени се организираше консултативен состанок на тема „Пристојна работа – родов мејнстриминг на социјалниот дијалог, улогата на...

Во рамките на проектот „Пристојна работа за жени работнички – Социјално учество и зајакнување” имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување (МИР) и Здружение на бизнис жени се организира консултативен состанок на тема „Пристојна работа – родов мејнстриминг на социјалниот дијалог, улогата на работодавачите...

Пристојните услови за работа се суштински за сите работници, но се особено важни за жените. Жените работници со векови се соочуваат со дискриминација и нееднаквост на работното место, а креирањето можности за пристојна работа може да помогне да се решат овие прашања и да се...

Проектот е имплементиран од: