НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Трет Евроазиски форум на жени – глобална мисија на новата реалност во Санкт Петерсбург

Трет Евроазиски форум на жени – глобална мисија на новата реалност во Санкт Петерсбург

Третиот Евроазиски форум за жени се одржува во  Санкт Петерсбург од  13-15 октомври. Настанот е организиран од Советот на Федерацијата на Федералното собрание на Руската Федерација и Интерпарламентарното собрание на нации -членки на Комонвелтот на независни држави (ИПА ЗНД).

 

Темата на третиот Евроазиски женски форум   „Жени: Глобална мисија во нова реалност“ не може да биде порелевантна за денешниот свет , се истакна на академијата со која се означи Конференцијата за отворена. Зајакнување на меѓународната соработка за зајакнување на улогата на жените, со цел да се исполнат целите за одржлив развој, формирање на женска агенда и нови пристапи за решавање на глобалните проблеми во новата реалност – ова се главните цели за учесниците и организаторите.

Деловната програма на Форумот вклучува пленарни сесии, стратешки и експертски сесии на кои присуствуваат меѓународни организации, платформи за дискусија, вклучувајќи дискусии со глобални лидери на мислење, дискусии за паритет, разговори во јавниот и приватниот сектор, деловни дијалози, вебинари и работилници.

 

На Пленарната седница одржана денеска, (14.10.2021 година ), со своја дискусија на тема „Циркуларна економија како дел од индустриската стратегија од 2018-2027 во С. Македонија“ зборуваше Валентина Дисоска, претседател на Здружението на бизнис жени и претседател на Националната платформа за женско претприемништво. Таа во своето излагање се задржа на инвестициите во трансформацијата на зелената економија и зелената енергија кои се клучните приоритети на државата. И оваа година, и покрај економската криза предизвикана од пандемијата, се прават максимални напори за зголемување и унапредување на циркуларната економија во земјата, што ќе придонесе за поодржливо користење на ресурсите, поодржливо производство, поодржлива потрошувачка и подобро управување со отпадот.

“Позеленувањето на компанија или индустрија не е еднократна акција, туку континуиран процес на радикални промени што доведува до подобрување на перформансите. Условите што промовираат зазеленување на индустријата не можат да се постигнат со еден политички инструмент. Сите индустрии, без оглед на секторот , големината или локацијата, постојано ги зголемуваат нивните перформанси за животната средина. Ова вклучува напори за намалување на влијанието врз животната средина на процесите и производите со поефикасно користење на ресурсите, елиминирање на токсичните материи, замена на фосилните горива со обновливи извори на енергија, надградба на дигиталната ера, индустрија со низок јаглерод , иновации итн.-потенцираше во своето излагање Дисоска и додаде дека нашата земја ја усвои Декларацијата за зелена агенда. Со ова, регионот се обврзува да го следи процесот на транзиција од линеарна во кружна економија, целосно свесен за потребата од систем за истражување и иновации за поддршка на оваа транзиција, како дел од заедничкиот регионален пазар.

Следниот чекор е да се подготви Акционен план со патокази за имплементација на оваа Декларација за Зелената агенда и да се воспостави ефективен и ефикасен мониторинг систем. “-посочи Валентина Дисоска на Евроазискиот форум за жени.

 

Фокусот на клучните дискусии на Форумот е  улогата на жените во глобалната безбедност, социјалниот напредок, транзицијата кон нови модели на економски раст, развојот на здравствената заштита и високотехнолошките индустрии, решавањето на глобалните еколошки и климатски проблеми.

Експертските сесии на кои присуствуваат меѓународни организации и асоцијации ќе бидат главниот момент на Форумот. Тие вклучуваат теренски сесии на жени 20, сесија на ОН за индустриски развој (УНИДО), сесија на Светска банка, состанок на женската деловна алијанса БРИКС, меѓународен клуб на победниците и учесниците на АПЕК НАЈДОБРА НАГРАДА и Меѓународниот клуб на жени регионални лидери.

 

За прв пат, на Форумот ќе има состанок на Меѓународната работна група на Агенцијата за нуклеарна енергија на Организацијата за економска соработка и развој за подобрување на родовата рамнотежа во индустријата за нуклеарна енергија.
На Форумот ќе присуствуваат и жени-членови на парламенти, извршни службеници, делегати од меѓународни организации, глобални корпорации, деловни кругови, научна заедница, невладини организации и добротворни проекти, извонредни претставници на меѓународното женско движење.


Форумот се одржува офлајн, користејќи модерни формати како што се видео конференции и онлајн емитување. Оваа форма ќе обезбеди продолжено опфаќање и ќе обезбеди максимален ангажман  и на публиката која е и офф и онлајн присутна на овој голем Евроазиски форум за жени.

 

Проектот е имплементиран од: