НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Даниела Цветановска од ЛАГ Агро лидер – активен член на тематската и секторска група на НПЖП

Проектот е имплементиран од: