НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Валентина Дисоска претседателка на Националната платформа на женско претприемништво

Проектот е имплементиран од: