НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ВАЛЕНТИНА ТАСЕВА ЧЛЕН НА ТЕМАТСКА ГРУПА

Проектот е имплементиран од: