НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Советодавен одбор- Тања Марковска- Како да се подобри информираноста за достапноста до финансиски средства

Советодавен одбор- Тања Марковска- Како да се подобри информираноста за достапноста до финансиски средства

Проектот е имплементиран од: