НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Советодавен одбор- Тања Томиќ- Колку општините можат да помогнат за локална подршка на жените претприемачки

Проектот е имплементиран од: