НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Советодавен одбор- Јована Тренчевска за отварање на нови бизниси за жени и одржливоста на постоечките

Проектот е имплементиран од: