НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Владата ја усвои стратегијата за соработка и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2022-2024

Владата ја усвои стратегијата за соработка и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2022-2024

Платформата „Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ-интеграциите”, со своите членови учествуваше во изготвување на Стратегијата на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2022-2024.

Владата, на 130-та седница, одржана на 28.12.2021 година, ја усвои  Стратегијата и   Акцискиот план се објавени на www.nvosorabotka.gov.mk

Заедничката успешна  соработка во подготвувањето на овој стратешки документ на Владата ќе продолжи и во периодот што следи, при имплементација на активностите од Акцискиот план за унапредување на околината во која работи и се развива граѓанското општество- се вели во соопштението од ​Одделението за соработка со невладини организации при Генералениот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија. 

 

Проектот е имплементиран од: