НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

КСЕНИЈА ВАНГЕЛОВА – Локална координаторка на Хабот во Југоисточниот регион

КСЕНИЈА ВАНГЕЛОВА – Локална координаторка на Хабот во Југоисточниот регион

Ксенија Вангелова е локална координаторка на Националната платформа за женско претприемништво за Југоисточниот плански регион, чиј центар е Струмица.

 

Таа е основач и Извршен директор  на Бизнис Иновациски Центар Струмица  е  виш соработник за имплементација на активни мерки и политики за вработување, кариерен советник и советник за работодавачи во Агенција за Вработување на РМ. Член е на EBN  (European Business and Innovation Centre Network).

 

Ксенија Вангелова е магистер по меѓународно право и дипломатија, спцилизација иновации и иновациски менаџмент со искуство повеќе од десет години во менторство и работа со иновативни стартапи, Инкубатори  и Бизнис Иновациски Центри,  и изградено портфолио на искусен ментор, развој на технологии и креирање на иновативни идеи.

 

Поседува практични искуства во инвестициски менаџмент, оперативен менаџмент, инвестиции во стартапи  и валидација на идеи.

Проектот е имплементиран од: