НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Хабот на Источниот Плански регион ќе го координира Невенка Лангурова Гирова

Хабот на Источниот Плански регион ќе го координира Невенка Лангурова Гирова

Хабот на Националната платформа за женско претприемништво во Источниот плански регион, ќе го координира Невенка Лонгурова Гирова.

Таа е дипломиран педагог, со диплома од Филозофскиот факултет  на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје. Еден е од основачите и извршен директор на Фондацијата за развој на локалната заедница Штип.

 

 

Невенка има 19 годишно искуство во зајакнување и поврзување на граѓански организации и општините, бизнис секторот и медиумите. Во текот на професионалниот ангажман има имплементирано и управувано со проекти поддржани од домашни и меѓународни донатори, организирано и учествувано на настани, конференции, како и менторирано организации и институции за нивен институционален развој, развивање и управување со проекти, подготовка на стратегии, документи за јавни политики итн.

Посебен придонес има дадено во поддршка на жените од ранливите категории во зајакнување на нивните капацитети и индивидуално кариерно советување.  

Од 2019 година е амасадор на ЕПАЛЕ за Македонија (Електронската платформа за образование на возрасни во Европа) и работи на промоција на платформата и доживотното учење во нашата земја.

 

Како координатор на Хабот на Источниот плански регион ќе ги организира активностите и настаните со жените претприемачки од Штип. 

Проектот е имплементиран од: