НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Тајната на успехот со Мелинда Станчевска – Едукативен центар Лотус-Битола

Проектот е имплементиран од: