НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Тајната на успехот со Надица Бицева Димитровски -Атеље Креација во Битола

Проектот е имплементиран од: