НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ИНТЕРВЈУ СО ВАЛЕНТИНА ДИСОСКА, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО – РАБОТНА ГРУПА “ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ“

ИНТЕРВЈУ СО ВАЛЕНТИНА ДИСОСКА, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО – РАБОТНА ГРУПА “ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ“

Проектот е имплементиран од: