НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава на Загица Галевска од Здружение “Конект“ – Тематска група “Пристап до финансии“

Проектот е имплементиран од: