НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Општина Крива Паланка ја потпиша Декларацијата за подршка и развој на Националната платформа за женско претприемништво

Општина Крива Паланка ја потпиша Декларацијата за подршка и развој на Националната платформа за женско претприемништво

Градоначалникот на општина КриваПалнка, Сашко Митовски ја потпиша Декларација за подобрување и унапредување на положбата на женското претприемништво. На средбата присуствуваа и  претседателка на Совет на општината Изабела Павловска, претседателка на Комисија за еднакви можности Александра Јовановиќ, членка на Совет на општината Ленче Илиевска и локалниот координатор на Североисточен плански регион во рамки на Национална платформа за женско претприемништво Дивна Јанкова.

           

Беше разговарано за подобрување и унапредување на положбата на женското претприемништво, посочени позитивни искуства во општината а беа истакнати и можности за  идна соработка. На територија на општината има многу културно-историски знаменитости кои би можеле да се оживеат преку етно туризам:  Мaнастирот Св.Јоаким Осоговски, живописна природа и местоположбата на општината. Близината на граница со Бугарија, добрата инфраструктура која се повеќе се модернизира, близина до 100км. на  два аеродроми со можност да доаѓаат странски туристи. Градоначалникот  и присутните ја покажаа својата заложба и важноста  дека преку  преку активности на платформата ќе се даде голем придонес за развој на женско претприемништво.  

Проектот е имплементиран од: