НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

НПЖП потпиша Декларација за подршка и развој на женското претпримеништво со Занаетчиската комора

НПЖП потпиша Декларација за подршка и развој на женското претпримеништво со Занаетчиската комора

Денеска во просториите на Здружението на бизнис жени, беше потпишана Декларација за подршка и развој на женско претприемништво од страна на претседателката на Националната платформа Валентина Дисоска и претседателот на Занаетчиската комора Агрон Фазлији.

Покрај Декларацијата беше потпишан и Меморандум за соработка меѓу двете организации, кои своите активности ги насочуваат кон подобри услови за работа каки и подобар стандард на жените во сферата на претприеништвото и занаетчиството, со цел истите да бидат одржливи и профитабилни.

За време на состанокот беа договорени и следни конкретни активности од кои бенефитите би ги имале токму оние, за кои се наменети а тоа се жените од свеотот на претприемништвото и занаетчиството.

Со претседателот на Занаетчиската комора г-динот Фазлији снимивме и епизода од радио подкастот на нашето www.weradio.mk  во која споделивме многу важни информации за жените занаетчии , за старите занаети, за одржливоста на женското претприемништво, за финансиска подршка на старите занаети и нивна ревитализација и многу други теми.

 

Проектот е имплементиран од: