НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Работна средба на тимот од Националната платформа за женско претприемништво во општина Градско

Работна средба на тимот од Националната платформа за женско претприемништво во општина Градско

Денеска, тимот на Националната платформа за женско претприемништво, предводена од претседателката на Националната платформа  Валентина Дисоска. одржа  работна средба со претставници на  општина Градско. На средбата беше потпишана Декларација за подршка и развој на женското претприемништво од страна на  Претседателката на Советот на Општината , г-ѓа Мирјана Ѓорѓиева.  На работната средба присуствуваа и Претседателката на Комисијата  за еднакви можности,  г-а Маја Андовска како и членови на истата. На средбата од тимот на Платформата присуствуваа  локалната координаторка на Вардарскиот плански регион Снежана Димитриевски и  Емилија Андонова, Координатор за градење на капацитети во НПЖП.

На состанокот беше иницирана идејата за формирање на Совет за женско претприемништво на Општина Градско и беа дискутирани можните видови на соработка во полето на женското претприемништво.

Проектот е имплементиран од: