НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Белград, 6 и 7 октомври – Конференција за женско претприемништво -“Поврзете се за да го создадете и побрзо унапредите вашиот бизнис“

Белград, 6 и 7 октомври – Конференција за женско претприемништво -“Поврзете се за да го создадете и побрзо унапредите вашиот бизнис“

Во Белград, вчера и денеска се одржува Конференција за Женско претприемништво – Поврзете се за да го создадете и забрзате вашиот бизнис- Women Entrepreneurship – Connect to Create and Accelerate Your Business.

Претседателката на Здружението на бизнис жени на Македонија, Валентина Дисоска, по покана на Канцеларијата на  UN WOMEN  во Скопје, пруствува на дводневната Конференција, а поканата е како резултат за учеството како долгогодишни чинители во градењето на женското претприемништво во државата и регионот. 


Главната цел на настанот е да се зајакне дијалогот и размената на најдобри практики на теми кои се од важност за женското претприемништво и да се поттикне соработката и вмрежувањето помеѓу жените претприемачки од Западен Балкан.

 

Настанот е составен од: Конференција составена од панели кои ќе покриваат теми од важност за жените претприемачи,  B2B состаноци закажани однапред и  работилница за жени претприемачи 

Од овој настан бенефитот е многуслоен, пред се на зголемување на  знаењето и информациите за темата релевантна за раст на бизнисот, иновациите, трансформацијата на бизнисот и достапните извори на финансирање.

Проектот е имплементиран од: