НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Како да ја зајакнеме позицијата на жените во општеството?

Како да ја зајакнеме позицијата на жените во општеството?

 
Проектот е имплементиран од: