НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Онлајн форум „Пристојна работа за работнички – европски искуства и добри практики“

Онлајн форум „Пристојна работа за работнички – европски искуства и добри практики“

Онлајн форум насловен „Пристојна работа за работнички – европски искуства и добри практики“, што се одржа на 27 март 2024 година, организиран во рамките на проектот „Пристојна работа за жени работнички – Социјално учество и зајакнување , овозможи размена на практики и соработка меѓу засегнатите страни посветени на унапредување на каузата за пристојна работа за жените работнички.

Во организација на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување (МИР) и Здружението на бизнис жени, оваа иницијатива, поддржана од Европската Унија, има за цел да го поттикне социјалното учество и да ги унапреди правата на жените работнички во Македонија. Форумот не само што ја демонстрираше посветеноста на организаторите, туку ја симболизираше и колективната посветеност да се поттикнат значајни промени во сферата на родовата еднаквост и работничките права.

Претставувајќи различни организации, говорниците ги споделија своите искуства и стратегии за подобрување на работните услови на жените.

Сабрина Урнаут, која ја претставува Службата за вработување на Словенија, ја презентираше иницијативата, „Social Dialogue Program – Decent Work For All“. Урнаут го истакна повеќеслојниот пристап на програмата, вклучително и имплементацијата на иновативни концепти како „Duo Day“ за зголемување на можностите за вработување на долгорочно невработените. Преку обуки за пристојна работа и сеопфатна медиумска кампања, проектот има за цел да поттикне инклузивна култура и еднаквост во рамките на работната сила во Словенија.

Понатаму, Амели Леклерк од Business & Professional Women Europe (BPW Europe) го нагласи пристапот на лобирање за пристојна работа на нејзината организација. Леклерк ги истакна и нивните ангажмани со влијателни тела како што се агенциите на Обединетите нации и Европската комисија. Со голем фокус на актуелни прашања како пристојно работно време, правична плата и борбата против вознемирувањето на работното место, Леклерк поттикна дискусија околу влијанието на климатската криза врз правото на пристојна работа, нагласувајќи го несразмерното влијание на кризата врз маргинализираните групи – вклучително и жените.

Форумот продолжи со излагањето на проф. д-р Кристоф Шерер од Универзитетот во Касел, Германија, кој даде анализа на родовата динамика во земјоделството. Шерер ја нагласи парадоксалната ситуација на жените во земјоделството, кои често се маргинализирани во процесите на донесување одлуки. Преку неговиот убедлив наратив, Шерер ја истакна итната потреба од системски реформи за да се уништат овие родови стереотипи во земјоделскиот сектор.

forum10

Заокружувајќи го форумот, Ева Фабри од European Centre for Women and Technology (ECWT) сподели сознанија за успешните практики на Нордиските земји. Со низа прогресивни политики кои се движат од родителско отсуство до флексибилни работни часови, овие земји служат како најуспешен пример во потрагата по родова еднаквост. Фабри се осврна на неколку проекти кои ги имаат имплементирано како Women4IT и TRIPLOD кои ја истакнуваат непоколебливата посветеност на регионот за зајакнување на улогата на жените во сите сфери на животот.

По своето излагање говорниците добија прашања од публиката на кои тие дадоа свој осврт. Со модерација на Роман Пападимитров, настанот се заокружи со дискусија, поттикнувајќи атмосфера на соработка и заедничко учење.

 

Сè на сè, овој форум понуди одлична можност за вмрежување и споделување добри практики со цел да се поттикнат значајни промени во сферата на родовата еднаквост и работничките права.

Проектот е имплементиран од: