НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Повик до здруженија на граѓани за обезбедување услуги за грижа во заедницата

Повик до здруженија на граѓани за обезбедување услуги за грижа во заедницата

Aгенцијата за вработување деновиве објави : Повик до здруженија на гражани за обезбедување услуги за грижа во заедницата во кој стои: „Ако сте здружение на граѓани/невладина организација коja има идеја, желба и мотив да стане давател на социјални услуги од областа на социјална заштита со воспоставување социјални сервиси за одмена на семејна грижа и услугите за долготрајна грижа за болни лица, разгледајте ги условите и придобивките за аплицирање во мерката. и пријавете се со свој интерес на следниот линк:https://forms.gle/dmMCDR789Vp1Ymso8

 

За повеќе, посетете ја веб -страница:http://av.gov.mk/

#ШансаЗаСите е мотото на Агенцијата ,затоа доколку сте заинтересирани или пак невработени искористете ја.

 

Проектот е имплементиран од: