НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Излезе од печат документот за јавни политики – ЖЕНИТЕ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Излезе од печат документот за јавни политики – ЖЕНИТЕ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Документот за јавни политики “Жените во руралните средини и претприемништвото“ претставува анализа и препораки за сеопфатно унапредување на условите за поголем развој на женското претприемништво во руралните средини во Македонија.

 

Документот деновиве излезе од печат а Издавач е Националната платформа за женско претприемништво. Документот го изготви Александар Целески од ДУЕЛ Консалтинг ДООЕЛ Скопје, врз основа на инпут од состанокот на секторската група „Жени во рурални средини и претприемништво“ во рамките на проектот НПЖП. Координатор за изданието е Даниела Антoновска а во Организациски одбор се Валентина Дисоска и Билјана П. Митревска.

 

Тука можете да го преземете Документот за јавни политики- “Жени во рурални средини и претприемништво“

https://weplatform.mk/wp-content/uploads/2021/12/Dokument-javni-politiki_6.pdf

 

Проектот е имплементиран од: